Blog o PHP, Nette, Doctrine, Elasticu a dalším...

Články o tom, co aktuálně používám a myslím si, že o tom stojí říci i ostatním.

Témata


Doctrine 2 – Optimalizace výkonu

V tomto článku si představíme způsob, kterým můžeme zvýšit výkon a snížit nároky webové aplikace využívající Doctrine 2 s minimálním zásahem do aplikace.

Second level cache spatřila světlo světa ve verzi Doctrine 2.5.0, která byla vydána v dubnu 2015. Jejím cílem bylo výrazně zvýšit výkon celé Doctrine ORM. Jak toho chtěla docílit? Postavila se mezi aplikaci a databázi a snížila počet prováděných dotazů na minimum. Celý článek

Doctrine 2 – Dědičnost entit

Entity v ORM (objektově relační mapování) zachycují objekty z reálného světa a transformují je do tříd v programovacím jazyku. V reálném světě má vždy skupina objektů stejné vlastnosti a liší v některých detailech. Všichni lidé mají jméno, datum narození, pohlaví, ale liší se v barvě očí, pleti, dovednostech apod.

Při čistém návrhu entit by se nám tedy hodila dědičnost. Umí ji Doctrine zpracovat, a jak s takovou entitou pracuje? Celý článek

Jak zaregistrovat Nette komponentu jako posluchače událostí

Dnes si povíme o tom, jak přimět Nette komponenty poslouchat na události, které nám vyvolává aplikace a umožnit jim se podle toho zachovat.

U složitějších aplikací může dojit k tomu, že v jednom presenteru máte vloženo více komponent, které mají mezi sebou pomyslnou vazbu. Pokud se stane něco v jedné komponentě, tak je potřeba překreslit (ajaxově snippetem) komponentu druhou apod. Typicky u eshopů se jedná o ten use-case, že při přidání položky do košíku potřebuji překreslit ten malý košík s cenou umístěný většinou v pravo nahoře a má mi vyskočit nějaký popup s podobnými produkty. Celý článek

Jak snadno a rychle upravovat soubory ve vendoru?

Už ses někdy dostal do situace, kdy jsi potřeboval opravit chybu nějaké závislosti ve složce vendor? Jak takovou úpravu sdílet v týmu s ostatními programátory a jak ji udržet v souboru i po spuštění composeru?

V tomto článku se dovíš, jak snadno a elegantně se tento problém dá vyřešit během 1 minuty. Celý článek